Vanaf begin maart is de nieuwe website van de SAMIJ online. De website van de SAMIJ is in een nieuw jasje gestoken, bevat veel nieuwe informatie en wil in de toekomst veel informatie geven over het thema incidentbestrijding op het water. Zowel regionaal als landelijk. Daarom ook de nieuwe url: www.incidentbestrijdingophetwater.nl.
Lees meer

De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs het nieuwe Landelijk Kader Fleetmap (LKF) vastgesteld. Het LKF is één van de producten van het verbeterproject C2000. Het LKF is vastgesteld in overleg met betrokken partijen.
Lees meer

Op donderdag 2 augustus 2012 is het boek Stuurmanskunst verschenen. Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), Coördinatie Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en Veiligheidsregio Zeeland. Lees meer

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en SAMIJ hielden op dinsdag 10 juli een grootschalige oefening. Op het IJsselmeer simuleerden zij een scheepsramp dichtbij Marken. De partijen wilden hiermee de samenwerking tussen hulpverleners op het water en het land verbeteren. Hulpdiensten en gemeenten oefenden die dag aan de hand van het Incidentenbestrijdingsplan IJsselmeergebied.

Lees meer

LEMMER – Op het KNRM-station in Lemmer ontvingen vertegenwoordigers van de hulpdiensten vrijdagochtend de eerste exemplaren van het boekje Wijzer op het Water uit handen van SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg (burgemeester van Lelystad) en Dick Stellingwerf (burgemeester Lemsterland, namens het CRW).

Wijzer op het Water is een zakboekje over het Incidentbestrijdingsplan voor IJsselmeergebied en Waddenzee. Het boekje is bedoeld voor Officieren van Dienst van de verschillende hulpdiensten in het IJsselmeer- en Waddenzeegebied. Het bevat checklists, informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures en is daarmee een hulpmiddel voor hulpverlening op het water. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het doel van het boekje. Immers, kennis van het IBP maakt hulpverleners op het water wijzer bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

De Wijzer op het Water is gemaakt door vertegenwoordigers van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). In de SAMIJ en het CRW werken 12 Veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeer en de Waddenzee samen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD en waterschappen.

De inhoud van de wijzer voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee is gelijk. Beide Incident Bestrijdingsplannen zijn gebaseerd op de landelijke Waterrand-afspraken. Als formaat is gekozen voor een zakboekje omdat dit eenvoudig is mee te nemen. Alle Officieren van Dienst van de betrokken (hulpverlenings)diensten ontvangen de komende weken een Wijzer op het Water via de eigen organisatie.

Bij de foto: Burgemeester Horselenberg (voorzitter SAMIJ, staand, derde van links) en burgemeester Stellingwerf (onderste rij, eerste van links zittend) te midden van vertegenwoordigers van hulpdiensten, SAMIJ en CRW.