.

Webinar voor ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV)

SAMIJ en CRW organiseren op 9 december een webinar voor ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV) over incidentbestrijding op het water.

Toenemende risico’s op het water
De laatste jaren is het drukker geworden op het water. De recreatievaart is mede door de Coronacrisis fors toegenomen. De beroepsvaart neemt ook toe. Niet alleen in vracht- en goederenvervoer maar ook in personenvervoer door middel van cruisevaarten. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor de zgn. durfsporten gekomen waar veel gebruik van wordt gemaakt. Dat, in combinatie met het afnemen van de nautische gebruiksruimte door talloze energieprojecten in het water, zorgt ervoor dat de kans op een incident op het water groter is geworden. Gemiddeld zijn er per dag twee tot drie incidenten, alleen al in het IJsselmeergebied. Het is dus zeer voorstelbaar dat een gemeente daarmee ook geconfronteerd raakt.

Datum: Donderdag 9 december 2021 van 9.00-12.30 uur.
Locatie: Live en interactief webinar via Youtube

Incidentbestrijding en evenementen op het water
Tijdens een incident op het water worden burgemeester(s) en wethouders door de AOV-ers van hun gemeente op bestuurlijk niveau geadviseerd. Wateroppervlakten in Nederland zijn immers ingedeeld in gemeentegrenzen. Een goed advies is essentieel voor een bestuurder om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De AOV-ers geven niet alleen advies tijdens een crisis maar bijvoorbeeld ook bij evenementen op het water zoals schaatsevenementen en het recreatief bezoeken van eilanden in de zomer. Daarom dienen de AOV-ers te beschikken over goede kennis en inzichten over de risico’s, afspraken (met andere partners), en planvorming op het water.

Tijdens het interactieve webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Hoe gaat de afhandeling van een incident op het water nu in zijn werk?

2. Welke rol heeft de gemeente hierbij? Is er een rol?

Onder andere bij:

  • een incident op het water (inclusief herstelfase)?
  • (eventueel) vergunning verstrekking bij evenementen op het water?
  • handhaving en hulpverlening tijdens schaatsseizoen?
  • handhaving en hulpverlening tijdens zomerseizoen?
  • communicatie en voorlichting voor gebruikers van gemeente wateren?

3. Welke rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben andere partners zoals RWS, KWC, Politie (Regio en landelijk eenheid), bergers, KNRM, enz.

Programma
09.15 – 09.30 uur            Inloggen en testen verbinding
09.30 – 09.45 uur            Introductie door dagvoorzitter
09.45 – 10.30 uur            Blok 1
10.30 – 10.35 uur            Pauze
10.35 – 11.45 uur            Blok 2
11.45 – 11.50 uur            Pauze
11.50 – 12.15 uur            Mystery guest
12.15 – 12.30 uur            Afsluiting

Aanmelden
Zou u zich willen aanmelden voor de webinar? Mail uw aanmelding naar:

U ontvangt een paar dagen voor de webinar een link waarmee u de uitzending kunt volgen.