Het IJsselmeergebied is met ruim 200.000 hectare water het grootste vaar- en zoetwaterrecreatiegebied van Nederland. Het bestaat uit het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer. Veertig gemeenten en tien veiligheidsregio’s hebben hun grenzen in of aan het IJsselmeer liggen. Daarom is goede afstemming met betrekking tot incidentbestrijding op het water een must.

Binnen de Samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) werken de IJsselmeergemeenten en crisispartners intensief samen. Vanaf 2010 loopt deze samenwerking via de veiligheidsregio’s. De SAMIJ is een netwerk, met als doel het borgen van een adequaat functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied als samenhangend risicowatersysteem. In dit netwerk zijn veel partijen actief en betrokken. Partijen met allemaal een eigen rol en taak in de incidentbestrijding. De samenwerkingspartners hebben hierover afspraken gemaakt.

De SAMIJ initieert, coördineert, en zorgt voor het bewaken van deze afspraken. Ook zorgt de SAMIJ ervoor dat alle partners aangehaakt blijven. Belangrijke instrumenten om dit te realiseren zijn, naast de samenwerkingsregeling zelf, het incidentbestrijdingsplan, de bestuurlijke- en operationele structuur, de waterfunctionaris als aanjager en de informatie- en communicatievoorziening.

Meer over de SAMIJ: