Meldkamerbijscholing in IJsselmeer- en Waddengebied

SAMIJ en CRW hebben 20 april een bijscholing georganiseerd voor centralisten uit het IJsselmeer- en  Waddengebied. Op de brandweerkazerne in Lelystad kwamen centralisten van zes meldkamers bij elkaar.

Waterfunctionaris Haaye van der Straten van SAMIJ vertelt: ‘We hebben in twee sessies in totaal 32 centralisten van de witte, rode en blauwe kolom bijgeschoold. Deze centralisten zijn afkomstig van de meldkamers in Noord-Nederland, Noord-Holland Noord, Flevoland/Gooi en Vechtstreek, Utrecht en van de Centrale Meldpost IJsselmeergebied en het Kustwachtcentrum. Tijdens de sessies is een pitch gegeven over de SAMIJ/CRW, de Kustwacht en Rijkswaterstaat, gevolgd door een workshop over de incidenten die in het IJsselmeergebied hebben plaatsgevonden. Hoe zou de afhandeling daarvan moeten verlopen? Hoe heeft de afhandeling plaatsgevonden? En wat leren we hiervan?’  

Het idee van de bijscholingsdag was om per meldkamer: 

  • Zoveel mogelijk centralisten van de drie tafels uit een meldkamer te bereiken.  
  • Reistijden, waardoor je een hele dag kwijt bent, zoveel mogelijk te voorkomen.   
  • Eerdere incidenten te bespreken die in die regio hebben plaatsgevonden. 
  • Het Indien noodzakelijk maken of aanvullen van werkafspraken specifiek voor die regio.  

Het is de eerste keer dat deze opzet in twee sessies is uitgeprobeerd. Deze werkwijze wordt bi9nnenkort geëvalueerd.