Geslaagde netwerk- en bijscholingsdag in Makkum

Op donderdag 16 juni 2022 vond de netwerk- en bijscholingsdag plaats, georganiseerd door Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) en Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ).

Deze dag in Strandhotel Vigilante in Makkum was een mooie gelegenheid om te netwerken en te worden bijgepraat over incidentbestrijding op het water. Burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân opende dag. In haar openingswoord wees zij onder meer op de bijzondere ligging van Súdwest-Fryslân: deels aan het IJsselmeer, maar ook aan de Waddenzee. Met enige recente voorbeelden benadrukte zij de belang van een goede organisatie van incidentbestrijding op het water en het belang van netwerken en bijscholing.

Tijdens de plenaire bijeenkomst die daarna volgde presenteerde Jaap Buitink (Rijkswaterstaat) de geschiedenis en renovatie van de Afsluitdijk en ging Cees Paans (consortium Levvel) als aannemer vooral in op de risico’s van de uitvoering van zo’n groot werk.

Workshops

Vervolgens konden de deelnemers in groepen vier interessante workshops volgen. Ton Mol, Barge Advisor bij Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), nam ons mee in de wereld van de tankervaart. Aan de hand van voorbeelden vertelde hij wat er vanuit de branche wordt gedaan aan opleiding, training en een goede inrichting van tankerschepen. Via een ‘Binnenvaart Jargon Bingo’ konden de deelnemers inzicht krijgen in de vaktaal en daarmee een leuke prijs winnen.

Gerard Pont (kapitein op een veerdienst) en Wim van der Veen (HOvD en Leider CoPI) deelden hun ervaringen met de riviercruisescheepvaart. Dit soort schepen zijn namelijk steeds meer te vinden op IJsselmeer en Waddenzee en hebben specifieke eigenschappen, zoals een laag gangboord, mogelijk een (deels) buitenlandse bemanning en vaak minder zelfredzame passagiers.

Jan Regeling (clusterhoofd Crisisbeheersing bij VR Fryslân) en Klaas-Luut Bakker (medewerker Operationeel Verkeersmanagement) bespraken hoe er vanaf een incidentschip met de direct en indirect betrokken diensten zoals KNRM, Kustwacht en ‘land’-meldkamers gecommuniceerd wordt.

Maurice van Ginniken en Wopke Kuipers (crisismanagers en OvD-W bij Rijkswaterstaat) behandelden via drie maquettes incidenten in een haven waarbij zowel het nautisch verkeer wordt gestremd als de waterkwaliteit wordt aangetast. De deelnemers zochten hier de processen bij en de verantwoordelijken daarvoor.

Al met al vier zeer inspirerende workshops waarover de deelnemers tijdens een uitstekende lunch op het terras van het hotel en na de dagsluiting met een hapje en een drankje nog doorspraken.

MCU

Gedurende de dag stond op de parkeerplaats voor het hotel de mobiele commando unit (MCU) van Veiligheidsregio Fryslân opgesteld. Enthousiast vertelde Jeroen Elfrink over de werkzaamheden die daar bij een CoPI in verricht worden.

Heel veel dank aan iedereen die eraan heeft bijgedragen om deze fantastische dag mogelijk te maken! Speciale dank aan Rita Schambach, managementassistente bij VR Fryslân! Zonder haar zou er geen netwerk- en bijscholingsdag hebben kunnen plaatsvinden.

E-learning

In de opening is gesproken over de e-learningmodules IJsselmeer en Waddenzee die onlangs zijn gelanceerd. Heeft u daarvoor belangstelling, neem dan contact op via crw@vrfryslan.nl of info@samij-regeling.nl.