IBP IJsselmeergebied 2023 online & operationeel

Vanaf heden is het herziene Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied 2023 operationeel! Dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt c.q. geadviseerd. Het nieuwe IBP is uitgewerkt door de Antea Group in samenwerking met de Expertisegroep Crisisbeheersing SAMIJ.

Het plan is bedoeld voor elke hulpverlener en crisisfunctionaris die in aanraking komt met incidenten op het water. Het Incidentbestrijdingsplan heeft een online versie en is via de link: //ibpsamij.calamiteiten.online en zonder wachtwoord opvraagbaar. De link is in te voeren in alle operationele systemen en natuurlijk op de PC, laptop en telefoon. De operationele iPads en de MMIRO-app zullen hierop ingericht worden. Ook is het IBP opvraagbaar via deze website (zie boven in navigatie).

Met de knop GEO kunnen alle (landelijke) aanlandingsplaatsen opgevraagd worden. Met deze online versie van het IBP komt de SAMIJ/CRW-app te vervallen! Deze zal ook niet meer onderhouden worden.

Samen met onze evenknie, de collega’s van de Coördinatieregeling Waddenzee (CRW), zetten we hiermee gezamenlijk een stap naar een mogelijk landelijk uniforme operationele weergave van het incidentbestrijdingsplan voor incidenten op het water.

 
Feedback
Feedback of eigen ervaringen delen? Mail de SAMIJ dan via samij@brandweerflevoland.nl.