Het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het Water is klaar. Het Handboek wordt op 30 september 2015 aangeboden aan de directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Leo Zaal.

Bij de actualisatie van dit handboek is de tekst van het oorspronkelijke handboek gebruikt als uitgangspunt. Een groot gedeelte van de doorgevoerde wijzigingen valt onder de categorie ‘update’. Dit zijn aanpassingen die noodzakelijk zijn om de inhoud van het kennisdocument ‘bij de tijd’ te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van actuele data, afkortingen, actuele grafieken, namen van organisaties, titels, gerelateerde wetten/vigerende wetgeving. Er zijn een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die vallen onder de noemer ‘actualisatie’. Het gaat hier om aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid, zoals aanpassingen van protocollen, werkwijzen, operationele afspraken. Deze aanpassingen zijn alleen doorgevoerd op algemeen erkende en breed gedragen nieuwe inzichten.

 

De Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding lJsselmeergebied (SAMIJ) en de Vereeniging Zuidezeegemeenten organiseren gezamenlijk op 12 november 2015, met medewerking van het Expertise Centrum Transport Veiligheid, de tweede bestuurlijke lJsselmeerconferentie.

Hoe zit het met de veiligheid op ons water? Wat zijn toekomstscenario’s en waar wordt u als bestuurder mee geconfronteerd tijdens incidenten? Het lJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten binnenwater van Nederland. En dit watergebied wordt ook veel gebruikt: beroepsmatig en recreatief. Door dit gebruik vinden er meer incidenten plaats dan bijvoorbeeld op de Noordzee of op de Waddenzee. Hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden? Zaken die aan bod komen tijdens de bijeenkomst die op 12 november in Enkhuizen wordt gehouden.

Hulpdiensten lieten zaterdag 11 april in Almere Stad zien wat hun werk inhoudt tijdens de landelijke Veiligheidsdag. De demonstraties waren op de Esplanade en op het Weerwater.

De dag werd geopend door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en burgemeester Annemarie Jorritsma, die bij deze gelegenheid samen met SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg ook de nieuwe SAMIJ Nieuws in ontvangst namen. Politie-, brandweer-, ambulancepersoneel en de waterpartijen toonden hoe zij samenwerken. Bijvoorbeeld na een overval met vluchtpoging, waarbij een ernstig verkeersongeval wordt veroorzaakt. Op het water werden vuurwapengevaarlijke criminelen door mariniers overmeesterd en overgedragen aan de politie.

Het doel van de Landelijke Veiligheidsdag is om mensen te laten zien wat hulpdiensten doen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Een deel van de landelijke Veiligheidsdag in Almere speelt zich zaterdag 11 april af op het water. Voor de SAMIJ een mooie gelegenheid het werk van het netwerk onder de aandacht te brengen én aan de genodigden het nieuwe nummer van SAMIJ Nieuws te presenteren! Dit nummer staat in het teken van de samenwerking van land- en waterpartijen bij de incidentbestrijding op het water.

In 2014 is gestart met de actualisatie van het Handboek incidentbestrijding op het water. Deze actualisatie is nagenoeg gereed. Medio 2015 wordt het geactualiseerde handboek officieel aangeboden.

Lees meer