Naar aanleiding van de opstapfilm voor de brandweer is op verzoek van Brandweer Rotterdam Rijnmond een duikmodule gemaakt. Bekijk de instructie hier.

Lees meer

Tijdens de IJsselmeerconferentie op 12 november 2015 presenteerde Nils Rosmuller (lector Transportveiligheid) de voorlopige resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van transport op het water in het IJsselmeergebied en de gevolgen die deze hebben voor de veiligheid.

Het eindrapport bevindt zich in de finale fase. Interessant om alvast te vermelden is dat er afnemende trends te zien zijn ten aanzien van scheepvaartbewegingen en recreatievaart in het IJsselmeergebied, terwijl stakeholders juist het gevoel hebben dat er een toename optreedt. Ten behoeve van de risicobeheersing spelen in het IJsselmeergebied tal van stakeholders een rol, maar zijn de prioriteitstellingen van elkaar vaak onbekend. Stakeholders hebben de wens uitgesproken hierover meer met elkaar af te stemmen. Het eindrapport zal in januari 2016 worden afgerond.

  • Lees de nieuwsflits van het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid

 

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) Transportveiligheid besteedt in haar nieuwsflits aandacht aan de IJsselmeerconferentie.

Het LEC bevordert het veilig transporteren van goederen over water, weg, spoor en buisleidingen en van grote groepen mensen over water, weg en spoor. Het LEC is actief op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zowel risicobeheersing als incidentbestrijding, en richten zich op die incidenten waarbij een bovengemiddeld beroep wordt gedaan op de hulpdiensten. Het LEC Transportveiligheid is onderdeel van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV).

Op 30 september 2015 is in Amsterdam het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd. Een goed moment om voor het voetlicht te brengen wat incidentbestrijding op het water zo bijzonder maakt. Na een jaar van intensieve samenwerking nam Leo Zaal het document in ontvangst van projectleider Han van Dijk.

Het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het Water is klaar. Het Handboek wordt op 30 september 2015 aangeboden aan de directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Leo Zaal.

Bij de actualisatie van dit handboek is de tekst van het oorspronkelijke handboek gebruikt als uitgangspunt. Een groot gedeelte van de doorgevoerde wijzigingen valt onder de categorie ‘update’. Dit zijn aanpassingen die noodzakelijk zijn om de inhoud van het kennisdocument ‘bij de tijd’ te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van actuele data, afkortingen, actuele grafieken, namen van organisaties, titels, gerelateerde wetten/vigerende wetgeving. Er zijn een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die vallen onder de noemer ‘actualisatie’. Het gaat hier om aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid, zoals aanpassingen van protocollen, werkwijzen, operationele afspraken. Deze aanpassingen zijn alleen doorgevoerd op algemeen erkende en breed gedragen nieuwe inzichten.