Opstapprotocol brandweer vastgesteld

Het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan van de SAMIJ heeft in haar vergadering van 7 maart een basis-opstapprotocol brandweer vastgesteld. Dit opstapprotocol is een initiatief van CRW en is met alle relevante waterpartijen opgemaakt.

Het opstapprotocol is toepasbaar gemaakt voor alle watergebieden. Het protocol biedt een goede basis om landelijk, en dus ook voor het IJsselmeergebied, als basis opstapprotocol te dienen. Desgewenst kunnen veiligheidsregio’s en partners zelf de voor hun regio relevante informatie eraan toevoegen. Tevens is het in overeenstemming met het vernieuwde IBP 2018 en het conceptkader ‘Ambulancezorg op het water´ van Ambulancezorg Nederland.

Met deze opstapregeling wordt eenduidigheid en duidelijkheid geboden voor alle partijen die betrokken zijn bij incidentbestrijding op het water.

Aan de veiligheidsregio´s en crisispartners is verzocht om dit opstapprotocol op te laten nemen in instructies en procedures en daarover breed te communiceren en het op te nemen in het regionale opleidings- en oefenplan en daarmee te oefenen. Het protocol is in eenvoudige vorm ook opgenomen in het boekje ‘Wijzer op het water’.

Ter ondersteuning van het protocol bestaan twee filmpjes die zijn gemaakt om het opstapprotocol bij zowel de brandweer als bij de RAV goed onder de aandacht te brengen.

Opstapregeling brandweer/KNRM:

Opstapregeling Ambulance/KNRM: