Onderzoek SAMIJ naar beleidsrichting

In de vergadering van het BBO van 7 maart 2018 is het traject rond het vormgeven van het Meerjarenprogramma 2018-2022, het Meerjarenprogramma OTO 2018-2022 en de evaluatie van de organisatiestructuur vastgesteld.

De vorige versies dienden de periode 2013-2017. Door middel van een enquête worden operationele functionarissen gevraagd hun mening over het huidige oefenplan te geven en bouwstenen te leveren voor een nieuw OTO Meerjarenprogramma. Een aantal bestuurders, hoofden crisisbeheersing en hoofden/directie van crisispartners worden geïnterviewd. Dit interview behelst de doelen die door de SAMIJ zijn bereikt, met welke huidige en toekomstige risico’s rekening moet worden gehouden in het SAMIJ-gebied en welke ontwikkelingsrichting de SAMIJ de komende jaren op basis daarvan wil kiezen. Uiteraard mede beïnvloed door knelpunten, (landelijke) prioriteiten en thema’s zoals risicobeheersing.

Tenslotte zal de organisatiestructuur van de SAMIJ besproken worden. De SAMIJ bestaat in haar huidige organisatievorm sinds 2010. Tijd om kritisch naar onszelf te kijken en te onderzoeken of de huidige organisatie nog steeds aansluit  bij de ambitie en doelstellingen van de SAMIJ.  

Het bureau Plan-B Crisismanagement van Lizza van der Klei en waterfunctionaris Haaye van der Straten nemen deze taak op zich.