Brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ gelanceerd

,

Op de eerste dag van de HISWA te Water 2019 heeft veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’ de nieuwe brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ gelanceerd.

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Adema van Lelystad. Juist op schepen is brandpreventie erg belangrijk. Op het water is hulp van buitenaf immers niet snel ter plaatse en kan brand catastrofaal aflopen. In de brochure ‘Brandveiligheid aan boord’ staat helder uitgelegd wat booteigenaren kunnen doen om brand aan boord van een boot te voorkomen. En mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, wat kun je dan doen om de overlevingskans te vergroten? Met de tips uit de brochure kan iedereen zich goed voorbereiden op een brandveilige vaartocht.

Samenwerking SAMIJ
De nieuwe brochure is tot stand gekomen in samenwerking met specialisten van de brandweer en de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied). Partijen, ieder met een eigen rol en taak in de incidentbestrijding op het water. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio’s (Brandweer en Ghor) en waterschappen rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie.

De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor incidentbestrijding en, zeer recent, voor risicobeheersing in het IJsselmeergebied. Burgemeester Adema is tevens voorzitter van de SAMIJ en nam in die hoedanigheid het eerste exemplaar in ontvangst. Eerder op de dag verzorgde Adema de feestelijke opening van de HISWA te Water in de Bataviahaven in Lelystad.

Bekijk de brochure ‘Brandveiligheid aan boord‘.