CRW/SAMIJ Netwerk- en bijscholingsdag uitgesteld

We leven op dit moment in een bijzondere tijd. Het coronavirus beïnvloedt onze levens en werkzaamheden. De komende periode zal dat helaas ook nog wel zo blijven. In een situatie als deze hebben de organisaties binnen het netwerk van CRW en SAMIJ op een of andere wijze een rol in de crisisbeheersing.

De verlenging van de maatregelen die vorige week werd aangekondigd, de drukke werkzaamheden die daaruit voortvloeien voor onze partnerorganisaties en de onzekerheid over de duur van de maatregelen hebben geleid tot de conclusie dat 4 juni 2020 geen geschikte datum is voor onze CRW/SAMIJ Netwerk- en bijscholingsdag. Daarom zullen wij deze uitstellen naar een latere, nog nader te bepalen datum. Zodra die bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

Wij wensen alle collega’s veel succes, sterkte en gezondheid. Denk om jezelf en om elkaar. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Met vriendelijke groet,

Pieter Ros
Waterfunctionaris CRW