SAMIJ Jaarverslag 2019 voor het eerst digitaal

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn door het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan van de SAMIJ vastgesteld in haar vergadering van 11 juni 2020. Voor het eerst wordt dit jaarverslag als infographic gestuurd aan alle deelnemers, stakeholders en belanghebbenden.

Waarom deze verandering?
Steeds meer wordt ter ontlasting van het milieu overgegaan op digitale nieuwsverspreiding. Ook de SAMIJ is milieubewust en gaat in financieel opzicht bewust om met de bijdragen van haar deelnemers. Ook bereikten ons geluiden dat het jaarverslag door z’n omvang niet altijd gelezen werd. Daarom zal het jaarverslag en jaarrekening 2019 voortaan in digitale vorm worden aangeboden. Wij wensen u veel leesplezier!

Download: Jaarverslag SAMIJ 2019