Training CaCo’s incident-bestrijding op het water

Op 16 april 2019 is in Haarlem aan de eerste groep CaCo’s van Meldkamer Noord-Holland de training incidentbestrijding op het water gegeven.

De training wordt in gezamenlijkheid verzorgd door SAMIJ, Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) en Rijkswaterstaat. Doel is de nieuwe Calamiteiten Coördinatoren (CaCo’s) kennis te laten maken met de planvorming vanuit de IBP’s IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee en Noordzeekanaal. Daarbij wordt met name gekeken naar de rol van de CaCo op de onderdelen melding & alarmering en leiding & coördinatie. Op 24 april zal de tweede groep CaCo’s de training volgen.