Risicobeheersing en nautische veiligheid IJsselmeergebied

,

Tijdens de IJsselmeerconferentie op 12 november 2015 presenteerde Nils Rosmuller (lector Transportveiligheid) de voorlopige resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van transport op het water in het IJsselmeergebied en de gevolgen die deze hebben voor de veiligheid.

Het eindrapport bevindt zich in de finale fase. Interessant om alvast te vermelden is dat er afnemende trends te zien zijn ten aanzien van scheepvaartbewegingen en recreatievaart in het IJsselmeergebied, terwijl stakeholders juist het gevoel hebben dat er een toename optreedt. Ten behoeve van de risicobeheersing spelen in het IJsselmeergebied tal van stakeholders een rol, maar zijn de prioriteitstellingen van elkaar vaak onbekend. Stakeholders hebben de wens uitgesproken hierover meer met elkaar af te stemmen. Het eindrapport zal in januari 2016 worden afgerond.

  • Lees de nieuwsflits van het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid