SAMIJ en CRW presenteren Wijzer op het Water

,

LEMMER – Op het KNRM-station in Lemmer ontvingen vertegenwoordigers van de hulpdiensten vrijdagochtend de eerste exemplaren van het boekje Wijzer op het Water uit handen van SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg (burgemeester van Lelystad) en Dick Stellingwerf (burgemeester Lemsterland, namens het CRW).

Wijzer op het Water is een zakboekje over het Incidentbestrijdingsplan voor IJsselmeergebied en Waddenzee. Het boekje is bedoeld voor Officieren van Dienst van de verschillende hulpdiensten in het IJsselmeer- en Waddenzeegebied. Het bevat checklists, informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures en is daarmee een hulpmiddel voor hulpverlening op het water. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het doel van het boekje. Immers, kennis van het IBP maakt hulpverleners op het water wijzer bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

De Wijzer op het Water is gemaakt door vertegenwoordigers van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). In de SAMIJ en het CRW werken 12 Veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeer en de Waddenzee samen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD en waterschappen.

De inhoud van de wijzer voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee is gelijk. Beide Incident Bestrijdingsplannen zijn gebaseerd op de landelijke Waterrand-afspraken. Als formaat is gekozen voor een zakboekje omdat dit eenvoudig is mee te nemen. Alle Officieren van Dienst van de betrokken (hulpverlenings)diensten ontvangen de komende weken een Wijzer op het Water via de eigen organisatie.

Bij de foto: Burgemeester Horselenberg (voorzitter SAMIJ, staand, derde van links) en burgemeester Stellingwerf (onderste rij, eerste van links zittend) te midden van vertegenwoordigers van hulpdiensten, SAMIJ en CRW.