LMG 14 voor IJsselmeergebied

,

De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs het nieuwe Landelijk Kader Fleetmap (LKF) vastgesteld. Het LKF is één van de producten van het verbeterproject C2000. Het LKF is vastgesteld in overleg met betrokken partijen.

Om multidisciplinaire communicatie over meer veiligheidsregio’s mogelijk te maken zijn vijftien landelijke multidisciplinaire gespreksgroepen (LMG) beschikbaar. De watergebieden Waddenzee, IJsselmeer en Zeeland hebben ieder een aparte gespreksgroep. Voor het IJsselmeergebied is dit LMG 14.

LMG 14 is een ‘coördinatiekanaal’. Het kanaal staat ter beschikking voor leidinggevenden en meldkamers. Het kanaal maakt rechtstreeks communiceren tussen de verschillende verzorgingsgebieden (en organisaties) mogelijk.