‘Samenwerking tussen partijen bevorderen’

In deze editie van SAMIJ Nieuws staat het thema ‘verbinding’ centraal. SAMIJ Nieuws was in de gelegenheid minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in dit kader een aantal vragen te stellen.

In de groeiende samenwerking tussen veiligheidsregio’s, waterschappen, Kustwacht en Rijkswaterstaat is het essentieel om -zeker ook in de incidentbestrijding op het water- snel informatie onderling te kunnen delen. Minister Schultz van Haegen onderstreept het belang van het zoeken van verbinding in waterveiligheid. ‘Tussen deze partijen zie ik de verstandhouding en samenwerking nog graag groeien en dat zal ik ook bevorderen. Dat geldt ook voor de contacten met wetenschappelijke instituten, het bedrijfsleven, Defensie, buurlanden, etc. En vergeet ook de burger niet: zij kunnen vertrouwen op de waterkeringen en de waterhuishouding. Maar ik raad hen ook aan op www.risicokaart.nl te kijken en zo’n waterdicht noodpakketje in huis te halen! Want het kan tóch een keer nodig blijken te zijn.’

Lees het hele interview met minister Schultz van Haegen volgende week in SAMIJ Nieuws.