Nieuwe website voor SAMIJ

,

Vanaf begin maart is de nieuwe website van de SAMIJ online. De website van de SAMIJ is in een nieuw jasje gestoken, bevat veel nieuwe informatie en wil in de toekomst veel informatie geven over het thema incidentbestrijding op het water. Zowel regionaal als landelijk. Daarom ook de nieuwe url: www.incidentbestrijdingophetwater.nl.

Structuur
Buiten het nieuwe uiterlijk van de site is dat wat het meest in het oog springt de structuur van de website. Waar de oude website lastig toegankelijk was zijn de onderdelen hier vanwege de overzichtelijke navigatie makkelijk te vinden. Daarbij is de website uitgebreid met een aantal onderdelen. Hierbij valt te denken aan een agenda met oefeningen en gebeurtenissen onder de SAMIJ-vlag, links naar partners en mogelijkheden om artikelen via social media te delen. Verder zijn er veel filmpjes te vinden en is het de bedoeling het herziene incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied in het voorjaar digitaal via de website te ontsluiten. Niet alleen als pdf, maar ook in een aparte online omgeving.

Doel
Doel van de website is het zo goed mogelijk ondersteunen van partijen die betrokken zijn bij de incidentbestrijding op het water. Nieuws en plannen over dit thema moeten er te vinden zijn, SAMIJ Nieuws is er te downloaden en er is natuurlijk oog voor landelijke ontwikkelingen. Dit alles met als doel kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden. Houd de website daarom in de gaten!