Programma Netwerk- en Bijscholingsdag 2022

Na de opening door burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest Fryslân is er eerst een algemeen deel over de renovatie van de Afsluitdijk. Deze renovatie vraagt een investering van 500 miljoen euro en moet ervoor zorgen dat Nederland veiliger wordt. We gaan ook in op welke veiligheidsissues hierbij een rol spelen.

1. Nautische terminologie en functies: begrijpen we elkaar?
Deze workshop staat onder leiding van Ton Mol, Barge Advisor van het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). OCIMF is een forum waarin de leden veel expertise samenbrengen ten behoeve van de wereldwijde maritieme industrie. OCIMF streeft ernaar om de prestaties op het gebied van veiligheid, beveiliging, gezondheid en milieu voortdurend te verbeteren. Ton neemt u met praktijkvoorbeelden mee aan boord van o.a. de tanker(binnen)vaart. In deze wereld komt u als hulpverlener terecht als zich daar een calamiteit voordoet. Zijn er gevaren? Waar moet u op letten? Wat móet u weten voor u aan boord stapt? En begrijpt u het jargon?

Hierna kunt u deelnemen aan drie van de volgende vier workshops. Daarin wordt van de deelnemers een actieve bijdrage gevraagd. De workshops die gepland staan zijn:

2. Riviercruises op het binnenwater: zijn we er klaar voor?
Kapitein Gerard Pont en leider CoPI Wim van der Veen, werkzaam bij Brandweer Fryslân, delen hun ervaringen met de riviercruisescheepvaart. Deze vorm van scheepvaart is steeds meer te vinden op het IJsselmeer en op de Waddenzee. De schepen in deze sector hebben een aantal specifieke eigenschappen, zoals een laag gangboord, een mogelijk (deels) buitenlandse bemanning en vaak minder zelfredzame passagiers. Als hulpverlener is het belangrijk hierop goed voorbereid te zijn.

3. Communicatie op het water: zijn we in verbinding?
Jan Regeling -clusterhoofd Crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Fryslân en eerder oefenleider van diverse nautische oefeningen- begeleidt deze workshop. Centraal staat de vraag: hoe wordt vanaf een incidentschip met de direct en indirect betrokken diensten zoals KNRM, Kustwacht en ‘land’-meldkamers gecommuniceerd?

4. Incidenten in een haven: is de rolverdeling helder?
Onder leiding van Maurice van Ginniken en Wopke Kuipers, crisismanagers bij Rijkswaterstaat, gaan we incidenten in een haven behandelen. Incidenten waarbij zowel het nautisch verkeer wordt gestremd als de waterkwaliteit wordt aangetast. Wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe werken we samen en wat kan een havenmeester in een dergelijke situatie voor hulpverleners betekenen?

MCU
Tijdens deze dag is ook de Mobiele Commando Unit (MCU, vaak aangeduid als ‘CoPI-bak’) van Veiligheidsregio Fryslân aanwezig. Daarin delen we een nautisch incident met de deelnemers.