Naam Rol/namens Functie
Mevr. I.R. Adema Voorzitter Burgemeester Lelystad
  Vereeniging Zuiderzeegemeenten Burgemeester Noordoostpolder
Dhr. K.S. Heldoorn VR Gooi en Vechtstreek Burgemeester Huizen
Dhr. M. van de Groep VR Utrecht Burgemeester Bunschoten
Mevr. L.M.B.C. Kroon VR Zaanstreek-Waterland Burgemeester Waterland
Dhr. P.C. van Maaren VR Flevoland Burgemeester Urk
Mevr. J.A. de Vries VR Sudwest-Fryslân Burgemeester Sudwest-Fryslân
Dhr. J.R.A. Nawijn VR Noord-Holland Noord Burgemeester Hollands Kroon
Dhr. B. Koelewijn VR IJsselland Burgemeester Kampen
Dhr. R. Blok Kustwacht Directeur Kustwacht
Mevr. H. Klavers Waterschappen Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Dhr. Y.J. Heijsman Rijkswaterstaat Directeur RWS Netwerkmanagement
Dhr. G.D. Renkema VR Gelderland-Midden Burgemeester Nijkerk
Dhr. A.A.J. Baars VR Noord- en Oost- Gelderland Burgemeester Ermelo
Dhr. Ruud Walters Voorzitter Operationele Werkgroep SAMIJ Hoofd Crisisbeheersing Brandweer Flevoland
Dhr. H.D. van der Straten Secretaris Waterfunctionaris