Rampoefening voor kust Marken

,

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en SAMIJ hielden op dinsdag 10 juli een grootschalige oefening. Op het IJsselmeer simuleerden zij een scheepsramp dichtbij Marken. De partijen wilden hiermee de samenwerking tussen hulpverleners op het water en het land verbeteren. Hulpdiensten en gemeenten oefenden die dag aan de hand van het Incidentenbestrijdingsplan IJsselmeergebied.

Om alle hulpverleners op een goede manier te laten samenwerken is oefening en training van dit Incidentbestrijdingsplan cruciaal. Binnen het IJsselmeergebied beoefenen hulpverleners minimaal één keer per drie jaar de volledige incidentbestrijding op het water. Dit gebeurt conform het advies genoemd in de richtlijn multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenplan van Waterrand (juni 2009).

Hulpverlening op het water
Bij incidentbestrijding op het water zijn partijen betrokken die niet dagelijks met elkaar samenwerken. Dit kunnen functionarissen zijn die dagelijks op het water hun werk uitvoeren. Zoals reddingsbrigades. Maar ook functionarissen die er sporadisch mee te maken krijgen. Zoals gemeentelijk personeel, ambulancepersoneel, brandweer en politie.

Samenwerking
Aan deze oefening werken de volgende diensten mee: brandweer, politie, GHOR, KLPD, gemeenten, Rijkswaterstaat, KNRM en de Kustwacht. Naast hulpverleners werken ook de meldkamers van brandweer/politie, ambulancezorg, KLPD, Kustwacht en de Centrale Meldpost IJsselmeer mee. De meldkamers werken volgens een protocol samen. Meestal beoefenen zij een gedeelte van dit protocol. Op 10 juli beoefenden de diensten het volledige protocol.