Tag Archief van: IBP IJsselmeergebied

Het afgelopen jaar heeft er in SAMIJ-verband een uitgebreid proces gelopen om de actualisatie van het Incidentbestrijdingsplan (hierna IBP) 2009 vorm te geven. Mei 2013 heeft het bestuurlijk begeleidingsorgaan ingestemd met het ‘nieuwe’ IBP. Het plan is ter vaststelling aan de veiligheidsregio’s verzonden.

Lees meer

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en SAMIJ hielden op dinsdag 10 juli een grootschalige oefening. Op het IJsselmeer simuleerden zij een scheepsramp dichtbij Marken. De partijen wilden hiermee de samenwerking tussen hulpverleners op het water en het land verbeteren. Hulpdiensten en gemeenten oefenden die dag aan de hand van het Incidentenbestrijdingsplan IJsselmeergebied.

Lees meer