Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) Transportveiligheid besteedt in haar nieuwsflits aandacht aan de IJsselmeerconferentie.

Het LEC bevordert het veilig transporteren van goederen over water, weg, spoor en buisleidingen en van grote groepen mensen over water, weg en spoor. Het LEC is actief op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zowel risicobeheersing als incidentbestrijding, en richten zich op die incidenten waarbij een bovengemiddeld beroep wordt gedaan op de hulpdiensten. Het LEC Transportveiligheid is onderdeel van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV).

Een belangrijk onderdeel van de IJsselmeerconferentie is de behandeling van een aantal cases met daarin een aantal operationele en bestuurlijke dilemma’s. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, neemt dit onderdeel voor zijn rekening. Lees een interview met Wouter Jong in SAMIJ Nieuws!

 

Op weg naar de IJsselmeerconferentie op 12 november doet het lectoraat Transportveiligheid onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van transport op het water in het IJsselmeergebied. En hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de veiligheid op het water? Lector Nils Rosmuller licht het onderzoek toe in de nieuwe SAMIJ Nieuws.

Op 30 september 2015 is in Amsterdam het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd. Een goed moment om voor het voetlicht te brengen wat incidentbestrijding op het water zo bijzonder maakt. Na een jaar van intensieve samenwerking nam Leo Zaal het document in ontvangst van projectleider Han van Dijk.

De nieuwe SAMIJ Nieuws is uit. De tiende editie van dit magazine staat in het teken van de IJsselmeerconferentie die op 12 november in Enkhuizen wordt gehouden. Lees in SAMIJ Nieuws over het onderzoek over het onderzoek naar de toekomstige risico’s in het IJsselmeergebied, de zorg van burgemeester Jan Baas (Enkhuizen) over de handhaving op het IJsselmeer en de columns van SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg, commandant Gerrit Spruit van Brandweer Flevoland en waterfunctionaris Han van Dijk. Veel leesplezier!