Nautisch Risicoprofiel IJsselmeergebied

Op woensdag 21 juni is een vertegenwoordiging uit de negen veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en Kustwacht bij elkaar geweest voor het Nautisch Risicoprofiel IJsselmeergebied.

In dit overleg zijn de uitgangspunten voor een ‘Nautisch Risicoprofiel IJsselmeergebied’ besproken. De sessie stond onder projectbegeleiding van de Antea-group.

Na deze sessie volgen nog drie maandelijkse bijeenkomsten waarna de werkgroep een nautisch risicoprofiel voor het IJsselmeergebied ten behoeve van de veiligheidsregio’s en partners oplevert.