Tweede editie Wijzer op het Water

,

Na een uitgebreide herziening van de versie uit 2010 is eind mei de tweede editie van de Wijzer op het Water uitgekomen. Wijzer op het Water is een zakboekje over het IBP voor IJsselmeergebied en Waddenzee.

Het boekje is bedoeld voor Officieren van Dienst van de verschillende hulpdiensten in het IJsselmeer- en Waddenzeegebied. Het bevat checklists, informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures en is daarmee een hulpmiddel voor hulpverlening op het water. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het doel van het boekje. Kennis van het IBP maakt hulpverleners op het water namelijk wijzer bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

De tweede editie van de Wijzer op het Water is afgelopen jaar gemaakt door vertegenwoordigers van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). In de SAMIJ en het CRW werken veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeer en de Waddenzee samen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD en waterschappen.

De inhoud van de wijzer voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee is identiek. Beide incidentbestrijdingsplannen zijn gebaseerd op de landelijke Waterrand-afspraken. Als formaat is gekozen voor een zakboekje omdat dit eenvoudig is mee te nemen. Nieuw is dat het boekje deze keer de vorm van een waaier heeft gekregen. Dit om in de toekomst makkelijker pagina’s te kunnen wisselen. Alle Officieren van Dienst van de betrokken (hulpverlenings)diensten ontvangen de Wijzer op het Water via de eigen organisatie. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van een app.