De SAMIJ presenteert haar eerste jaarverslag. Dit jaarverslag staat in het teken van 2015. Het boekje geeft informatie over de voortgang van de samenwerking in het IJsselmeergebied. Lees meer

Eind maart is SAMIJ Nieuws 11 uitgekomen. In dit magazine artikelen over IJsselmeerconferentie 2015, Bijscholingsdag 2016 en interviews met KNRM-directeur Jos Stierhout, Kustwacht-directeur Ronald Blok en de inmiddels vertrokken waterfunctionaris Han van Dijk.

Lees meer

Tijdens de IJsselmeerconferentie op 12 november 2015 presenteerde Nils Rosmuller (lector Transportveiligheid) de voorlopige resultaten van het onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van transport op het water in het IJsselmeergebied en de gevolgen die deze hebben voor de veiligheid.

Het eindrapport bevindt zich in de finale fase. Interessant om alvast te vermelden is dat er afnemende trends te zien zijn ten aanzien van scheepvaartbewegingen en recreatievaart in het IJsselmeergebied, terwijl stakeholders juist het gevoel hebben dat er een toename optreedt. Ten behoeve van de risicobeheersing spelen in het IJsselmeergebied tal van stakeholders een rol, maar zijn de prioriteitstellingen van elkaar vaak onbekend. Stakeholders hebben de wens uitgesproken hierover meer met elkaar af te stemmen. Het eindrapport zal in januari 2016 worden afgerond.

  • Lees de nieuwsflits van het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid

 

Het Landelijk Expertisecentrum (LEC) Transportveiligheid besteedt in haar nieuwsflits aandacht aan de IJsselmeerconferentie.

Het LEC bevordert het veilig transporteren van goederen over water, weg, spoor en buisleidingen en van grote groepen mensen over water, weg en spoor. Het LEC is actief op alle onderdelen van de veiligheidsketen, zowel risicobeheersing als incidentbestrijding, en richten zich op die incidenten waarbij een bovengemiddeld beroep wordt gedaan op de hulpdiensten. Het LEC Transportveiligheid is onderdeel van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV).

Een belangrijk onderdeel van de IJsselmeerconferentie is de behandeling van een aantal cases met daarin een aantal operationele en bestuurlijke dilemma’s. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, neemt dit onderdeel voor zijn rekening. Lees een interview met Wouter Jong in SAMIJ Nieuws!