Grootschalige SAMIJ-oefening succesvol

Zaterdag 23 september is de jaarlijkse Grootschalige Multidisciplinaire Veldoefening (GMVO) gehouden. Dit jaar werd die gecombineerd met de SAMIJ-oefening.

SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied en vanzelfsprekend vindt die oefening dan op én boven het water plaats. Het IJsselmeer net buiten de haven van Urk was de locatie waar de deelnemers uit alle betrokken kolommen aan de slag zijn gegaan. Onder gunstige weersomstandigheden is de oefening met succes uitgevoerd.

Aan de oefening deden ruim tweehonderd personen mee, afkomstig uit diverse kolommen: op de locatie zelf de ver-tegenwoordigers van brandweer, politie, GHOR, KNRM, RWS, bevolkingszorg en waterschap voor het redden en bergen van mens en materiaal. Meer op afstand de meld-kamer, CoPI en Kustwachtcentrum om een en ander aan te sturen. Vanuit de Kustwacht was ook de inzet van een helikopter verzorgd. Door Interstream Barging en Kapitein Maritiem waren schepen ter beschikking gesteld als on-derwerp voor het incident.

Iedere discipline had haar eigen monodisciplinaire oefen-doelen ingebracht. Daarnaast is er natuurlijk gekeken naar de multi-aspecten. Bijvoorbeeld: Werd er door de centralisten van de meldkamers (Flevoland, meldpost IJsselmeer en Kustwachtcentrum) samengewerkt? Werd informatie op de juiste wijze gedeeld en ontstond hierdoor een gezamenlijk beeld op basis waarvan vanuit het CoPI een plan werd geformuleerd met geprioriteerde actiepunten?

Het incident zelf bestond uit een aanvaring tussen twee schepen waarbij brand ontstond en bemanningsleden overboord waren geraakt, dan wel aan boord in een beknelling waren geraakt. Er was ook sprake van het lekken van vloeistoffen op het water en tenslotte bleek er mogelijk ook nog opzet in het spel. Voldoende materiaal dus voor de individuele kolommen en deelnemers om de tanden in te zetten.

Nadat alle slachtoffers waren gered (en mogelijk gearresteerd…), de branden waren geblust en de olie op het water was verwijderd vond op de aanlandingsplaats nabij het CoPI de eerste evaluatie plaats. Deze werd geleid door projectleider Sergio Lopez Martinez en vond plaats onder het genot van een vers gebakken visje.

Alle kolommen werden van harte bedankt voor hun mede-werking en konden een eerste impressie van de oefening geven alsmede tips en tops delen met de oefenleiding. Tenslotte was er nog een afsluitend woord door de burgemeester van Urk, Pieter van Maaren, waarin nogmaals het belang van een goed samenwerkende organisatie werd aangehaald.
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke evaluatie die binnen vier weken na afloop van de oefening wordt verwacht. Daarnaast wordt er een film samengesteld zodat de oefening nog eens bekeken kan worden.

Bekijk de film over JIMAS