De KNRM en de post Urk van Brandweer Flevoland hebben dit voorjaar in samenwerking met het Deltion College in Zwolle een instructiefilm gemaakt over de uitrukprocedure bij een incident op het water. Het filmpje is op donderdag 15 september op het Urker gemeentehuis gepresenteerd aan loco-burgemeester Ben Visser.

Marlou Boot, hoofd Brandweerzorg van Brandweer Flevoland, overhandigde de dvd met de tien minuten durende film aan Ben Visser. Ze omschreef hierbij de samenwerking tussen de KNRM en de brandweer op Urk als ‘uniek’. ‘De samenwerking van de KNRM en de brandweer is in zijn geheel meer dan de som der delen. De twee partijen werken al ruim tien jaar naar beider tevredenheid samen. Ze doen waar ze goed in zijn en versterken elkaar. Deze samenwerking is een voorbeeld voor het hele land. Als Flevoland en Urk zijn we misschien klein, maar we boeken wel grote resultaten. Daar mogen we trots op zijn.’

Initiatief
Het KNRM-reddingsstation op Urk nam eerder dit jaar het initiatief om de uitrukprocedure voor opleidingsdoeleinden te vertalen naar een instructiefilm. De KNRM zocht contact met Riekelt de Boer van de brandweer op Urk en kreeg bij de realisatie van het filmpje hulp van studenten van het Deltion College in Zwolle. Zij maken deze (instructie) films voor non-profitorganisaties in het kader van hun opleiding.

Doel
Het doel van de film is te laten zien wat de brandweermensen moeten doen als ze opstappen bij de KNRM. Hierbij is het van belang dat de gezagsverhouding aan boord helder is, de verschillende functies aan boord waarmee de ‘externe’ hulpdienst te maken krijgt worden belicht en de do’s en don’ts met betrekking tot veiligheid en ter voorkoming van ongevallen en blessures aan bod komen.|

Studenten maakten in dezelfde periode filmpjes over de procedure man overboord en een opstapfilm voor de mensen van de GGD. De rol van de Kustwacht is onderwerp van een nog nieuw te maken filmpje.

Het derde nummer van SAMIJ Nieuws is uit.

In dit nummer staan de Train de Trainerdag in Den Helder (16 februari) en de rol van Rijkswaterstaat in de incidentbestrijding op het water centraal. Download het nieuwe nummer hier.

De Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) beleefden woensdag 16 februari een primeur. Samen organiseerden zij de eerste Train de Trainerdag: een  bijscholing van trainers op gebied van incidentbestrijding op het water. De dag is een belangrijke stap in de implementatie van de incidentbestrijdingsplannen voor IJsselmeergebied en Waddenzee. 

Plaats van handeling was het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Ongeveer 50 nieuwe trainers van Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD, waterschappen, politie, brandweer en GHOR namen hier deel aan de trainingsdag. Zij ontvingen een koffertje met daarin opleidingskaarten en ander lesmateriaal, waarmee zij binnen hun eigen organisatie dezelfde trainingen kunnen verzorgen. Het doel van de dag was de trainers zo te trainen, dat zij hulpverleners op uniforme wijze en vanuit dezelfde gedachte kunnen opleiden. Voor een goede incidentbestrijding op het water is  eenduidigheid in opleiden de komende jaren van groot belang.

Tijdens de training was bijzondere aandacht voor onderwerpen als melding en alarmering, leiding en coördinatie en informatiemanagement, nautisch verkeersmanagement, waterkwaliteit en waterkwantiteit en SAR (Search and Rescue).

Op het water kunnen zich allerlei incidenten voordoen, zoals aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. De kenmerken van het IJsselmeergebied en de Waddenzee stellen specifieke eisen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de incidentbestrijdingsplannen voor beide gebieden staat beschreven op welke manier moet worden samengewerkt in geval van een incident op het water. Om alle hulpverleners op een goede manier te laten samenwerken is oefening en training van deze incidentbestrijdingsplannen cruciaal.

Het tweede nummer van SAMIJ Nieuws is uit. In dit nummer staat de OvD-Wijzer op het water centraal. Download het nieuwe nummer hier.

LEMMER – Op het KNRM-station in Lemmer ontvingen vertegenwoordigers van de hulpdiensten vrijdagochtend de eerste exemplaren van het boekje Wijzer op het Water uit handen van SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg (burgemeester van Lelystad) en Dick Stellingwerf (burgemeester Lemsterland, namens het CRW).

Wijzer op het Water is een zakboekje over het Incidentbestrijdingsplan voor IJsselmeergebied en Waddenzee. Het boekje is bedoeld voor Officieren van Dienst van de verschillende hulpdiensten in het IJsselmeer- en Waddenzeegebied. Het bevat checklists, informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures en is daarmee een hulpmiddel voor hulpverlening op het water. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het doel van het boekje. Immers, kennis van het IBP maakt hulpverleners op het water wijzer bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

De Wijzer op het Water is gemaakt door vertegenwoordigers van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). In de SAMIJ en het CRW werken 12 Veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeer en de Waddenzee samen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD en waterschappen.

De inhoud van de wijzer voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee is gelijk. Beide Incident Bestrijdingsplannen zijn gebaseerd op de landelijke Waterrand-afspraken. Als formaat is gekozen voor een zakboekje omdat dit eenvoudig is mee te nemen. Alle Officieren van Dienst van de betrokken (hulpverlenings)diensten ontvangen de komende weken een Wijzer op het Water via de eigen organisatie.

Bij de foto: Burgemeester Horselenberg (voorzitter SAMIJ, staand, derde van links) en burgemeester Stellingwerf (onderste rij, eerste van links zittend) te midden van vertegenwoordigers van hulpdiensten, SAMIJ en CRW.