Projecten Randmeren 1 en 2 afgerond

,

De afgelopen periode is door de samenwerkende diensten binnen de SAMIJ een plan geschreven om de incidentbestrijding op het water op de Randmeren te stroomlijnen. Burgemeester Gorter van Zeewolde nam woensdag 29 mei het resultaat van de projecten Randmeren 1 en Randmeren 2 in The Harbour in ontvangst.

 

Het water van de Randmeren is voor hulpverlening een complex gebied. Niet vanwege het oppervlak, maar wel omdat er 5 veiligheidsregio’s en 21 gemeenten aan grenzen en omdat er veel verschillende hulpverleningsdiensten een rol hebben.

Vanuit meerdere kanten, zowel bestuurlijk als operationeel, is daarom aangedrongen op een (nog) betere gecoördineerde aanpak. Daarom is in SAMIJ-verband het project Randmeren opgestart. Dit project bestaat uit meerdere deelprojecten. Het doel is de voorbereiding van de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen en alle afspraken bekend te maken bij alle betrokkenen. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: wat zijn de juiste inzetmiddelen, bijstandsafspraken en verbindingsafspraken. Zijn deze bij iedereen bekend, worden ze toegepast en wat moet er nog gebeuren om dit te realiseren? Het Incident Bestrijdingsplan IJsselmeergebied geldt als uitgangspunt.

Het project is opgedeeld in 3 deelprojecten. Per gebied is één deelproject in het leven geroepen. De eerste 2 deelprojecten startten in het voorjaar van 2012. Met de aanbieding van de plannen zijn deze projecten afgerond. De aangeboden plannen kunnen nu geïmplementeerd worden. Deelproject 3 gaat later dit jaar van start.