Het tweede nummer van SAMIJ Nieuws is uit. In dit nummer staat de OvD-Wijzer op het water centraal. Download het nieuwe nummer hier.

LEMMER – Op het KNRM-station in Lemmer ontvingen vertegenwoordigers van de hulpdiensten vrijdagochtend de eerste exemplaren van het boekje Wijzer op het Water uit handen van SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg (burgemeester van Lelystad) en Dick Stellingwerf (burgemeester Lemsterland, namens het CRW).

Wijzer op het Water is een zakboekje over het Incidentbestrijdingsplan voor IJsselmeergebied en Waddenzee. Het boekje is bedoeld voor Officieren van Dienst van de verschillende hulpdiensten in het IJsselmeer- en Waddenzeegebied. Het bevat checklists, informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures en is daarmee een hulpmiddel voor hulpverlening op het water. Tegelijkertijd verwijst de titel naar het doel van het boekje. Immers, kennis van het IBP maakt hulpverleners op het water wijzer bij het uitoefenen van hun werkzaamheden.

De Wijzer op het Water is gemaakt door vertegenwoordigers van de Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). In de SAMIJ en het CRW werken 12 Veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeer en de Waddenzee samen met Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD en waterschappen.

De inhoud van de wijzer voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee is gelijk. Beide Incident Bestrijdingsplannen zijn gebaseerd op de landelijke Waterrand-afspraken. Als formaat is gekozen voor een zakboekje omdat dit eenvoudig is mee te nemen. Alle Officieren van Dienst van de betrokken (hulpverlenings)diensten ontvangen de komende weken een Wijzer op het Water via de eigen organisatie.

Bij de foto: Burgemeester Horselenberg (voorzitter SAMIJ, staand, derde van links) en burgemeester Stellingwerf (onderste rij, eerste van links zittend) te midden van vertegenwoordigers van hulpdiensten, SAMIJ en CRW.

Aanlandingsplaatsen en opstapplaatsen zijn van belang bij de incidentbestrijding op het water. Een aanlandingsplaats is een vooraf benoemde locatie waar landpartijen en waterpartijen elkaar treffen. Op een aanlandingsplaats kunnen bijvoorbeeld slachtoffers aan wal gebracht worden. Een opstapplaats is een locatie waar hulpverleners “opstappen” aan boord van een (reddings)vaartuig.

Een goed overzicht van de vooraf benoemde aanlandingsplaatsen is van groot belang bij de coördinatie van waterincidenten. In een van de eerste fase’s (alarmering en inzet) van de incidentbestrijding dient duidelijk te zijn welke locatie als aanlandingsplaats gebruikt gaat worden. Het rapport aanlandingsplaatsen wordt verzonden naar alle meldkamers.

  • Download het document met de aanlandingsplaatsen hier (vanwege grootte van het bestand via Mediafire)

Februari 2010 is het meerjarenprogramma SAMIJ vastgesteld.

Onlangs is het programma naar alle partijen verzonden. In het meerjarenprogramma staan de activiteiten voor de periode 2010-2013 omschreven. U kunt het meerjarenplan  downloaden van deze site.

In de week voorafgaand aan de onderteking van de nieuwe SAMIJ-overeenkomst gaf Han van Dijk uitleg over de afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt. Bekijk hier het filmpje dat Omroep Flevoland maakte met waterfunctionaris Han van Dijk.

Lees meer