Na een uitgebreide herziening van de versie uit 2010 is eind mei de tweede editie van de Wijzer op het Water uitgekomen. Wijzer op het Water is een zakboekje over het IBP voor IJsselmeergebied en Waddenzee.

Lees meer

Donderdag 15 juni hebben evaluaties van twee incidenten plaatsgevonden. In Lelystad werd geëvalueerd over een incident dat op 21 januari plaatsvond op het Drontermeer. 

Lees meer

De SAMIJ kwam in 2010 tot stand met het oog op incidentbestrijding op het water. Op 8 maart 2017 besloot het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan dat risicobeheersing ook een doelstelling voor de SAMIJ wordt.

Lees meer

Tijdens de bestuurlijke IJsselmeerconferentie op 12 november 2015 zijn door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) casussen (met scenario’s) voorgelegd.

Lees meer

Onlangs is het meerjarenbeleidsplan vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is een advies aan alle SAMIJ deelnemers. De doelstellingen en activiteiten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen het IJsselmeergebied voor incidentbestrijding op het water worden omschreven. Dit plan beperkt zich, net zoals het IBP, grotendeels tot de multidisciplinaire afspraken.
Ook dient het plan om de verschillende bijscholingen en oefeningen te ‘agenderen’. Voor de periode 2014-2017 is een gezamenlijke agenda opgenomen.