Het afgelopen jaar heeft er in SAMIJ-verband een uitgebreid proces gelopen om de actualisatie van het Incidentbestrijdingsplan (hierna IBP) 2009 vorm te geven. Mei 2013 heeft het bestuurlijk begeleidingsorgaan ingestemd met het ‘nieuwe’ IBP. Het plan is ter vaststelling aan de veiligheidsregio’s verzonden.

Lees meer

De afgelopen periode is door de samenwerkende diensten binnen de SAMIJ een plan geschreven om de incidentbestrijding op het water op de Randmeren te stroomlijnen. Burgemeester Gorter van Zeewolde nam woensdag 29 mei het resultaat van de projecten Randmeren 1 en Randmeren 2 in The Harbour in ontvangst.

 

Lees meer

De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs het nieuwe Landelijk Kader Fleetmap (LKF) vastgesteld. Het LKF is één van de producten van het verbeterproject C2000. Het LKF is vastgesteld in overleg met betrokken partijen.
Lees meer

Februari 2010 is het meerjarenprogramma SAMIJ vastgesteld.

Onlangs is het programma naar alle partijen verzonden. In het meerjarenprogramma staan de activiteiten voor de periode 2010-2013 omschreven. U kunt het meerjarenplan  downloaden van deze site.