Project Randmeren 3 gestart

,

Onlangs is het project Randmeren 3 officieel van start gegaan. Het gebied van Randmeren 3 loopt van de Stichtse Brug tot aan het eiland Pampus. In dat gebied zijn meerdere veiligheidsregio’s en crisispartners betrokken bij de hulpverlening op het water. Binnen Randmeren 3 worden op basis van het IBP alle lokale voorbereidingen naast elkaar gelegd en afgestemd. De verwachting is dat het project in september afgerond zal worden.