De minister van Veiligheid en Justitie heeft onlangs het nieuwe Landelijk Kader Fleetmap (LKF) vastgesteld. Het LKF is één van de producten van het verbeterproject C2000. Het LKF is vastgesteld in overleg met betrokken partijen.
Lees meer

Februari 2010 is het meerjarenprogramma SAMIJ vastgesteld.

Onlangs is het programma naar alle partijen verzonden. In het meerjarenprogramma staan de activiteiten voor de periode 2010-2013 omschreven. U kunt het meerjarenplan  downloaden van deze site.