Tag Archief van: Handboek incidentbestrijding op het water

Op 30 september 2015 is in Amsterdam het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het water gepresenteerd. Een goed moment om voor het voetlicht te brengen wat incidentbestrijding op het water zo bijzonder maakt. Na een jaar van intensieve samenwerking nam Leo Zaal het document in ontvangst van projectleider Han van Dijk.

Het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het Water is klaar. Het Handboek wordt op 30 september 2015 aangeboden aan de directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Leo Zaal.

Bij de actualisatie van dit handboek is de tekst van het oorspronkelijke handboek gebruikt als uitgangspunt. Een groot gedeelte van de doorgevoerde wijzigingen valt onder de categorie ‘update’. Dit zijn aanpassingen die noodzakelijk zijn om de inhoud van het kennisdocument ‘bij de tijd’ te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van actuele data, afkortingen, actuele grafieken, namen van organisaties, titels, gerelateerde wetten/vigerende wetgeving. Er zijn een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die vallen onder de noemer ‘actualisatie’. Het gaat hier om aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid, zoals aanpassingen van protocollen, werkwijzen, operationele afspraken. Deze aanpassingen zijn alleen doorgevoerd op algemeen erkende en breed gedragen nieuwe inzichten.

 

In 2014 is gestart met de actualisatie van het Handboek incidentbestrijding op het water. Deze actualisatie is nagenoeg gereed. Medio 2015 wordt het geactualiseerde handboek officieel aangeboden.

Lees meer