Tag Archief van: Vakbekwaamheid

Onlangs is het meerjarenbeleidsplan vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is een advies aan alle SAMIJ deelnemers. De doelstellingen en activiteiten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen het IJsselmeergebied voor incidentbestrijding op het water worden omschreven. Dit plan beperkt zich, net zoals het IBP, grotendeels tot de multidisciplinaire afspraken.
Ook dient het plan om de verschillende bijscholingen en oefeningen te ‘agenderen’. Voor de periode 2014-2017 is een gezamenlijke agenda opgenomen.

De nieuwe SAMIJ Nieuws is uit. SAMIJ Nieuws 8 staat in het teken van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven.

In deze SAMIJ Nieuws artikelen over oefeningen, SAMIJ-dag 2014, Oefening Alert en columns van Gerrit Spruit (voorzitter operationele werkgroep SAMIJ) , burgemeester Horselenberg (voorzitter SAMIJ) en waterfunctionaris Han van Dijk. Veel leesplezier!