Tag Archief van: Operationele afspraken

Het geactualiseerde Handboek Incidentbestrijding op het Water is klaar. Het Handboek wordt op 30 september 2015 aangeboden aan de directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Leo Zaal.

Bij de actualisatie van dit handboek is de tekst van het oorspronkelijke handboek gebruikt als uitgangspunt. Een groot gedeelte van de doorgevoerde wijzigingen valt onder de categorie ‘update’. Dit zijn aanpassingen die noodzakelijk zijn om de inhoud van het kennisdocument ‘bij de tijd’ te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van actuele data, afkortingen, actuele grafieken, namen van organisaties, titels, gerelateerde wetten/vigerende wetgeving. Er zijn een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd die vallen onder de noemer ‘actualisatie’. Het gaat hier om aanpassingen aan een nieuwe werkelijkheid, zoals aanpassingen van protocollen, werkwijzen, operationele afspraken. Deze aanpassingen zijn alleen doorgevoerd op algemeen erkende en breed gedragen nieuwe inzichten.