Tag Archief van: Expertise Centrum Transport Veiligheid

De Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding lJsselmeergebied (SAMIJ) en de Vereeniging Zuidezeegemeenten organiseren gezamenlijk op 12 november 2015, met medewerking van het Expertise Centrum Transport Veiligheid, de tweede bestuurlijke lJsselmeerconferentie.

Hoe zit het met de veiligheid op ons water? Wat zijn toekomstscenario’s en waar wordt u als bestuurder mee geconfronteerd tijdens incidenten? Het lJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten binnenwater van Nederland. En dit watergebied wordt ook veel gebruikt: beroepsmatig en recreatief. Door dit gebruik vinden er meer incidenten plaats dan bijvoorbeeld op de Noordzee of op de Waddenzee. Hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden? Zaken die aan bod komen tijdens de bijeenkomst die op 12 november in Enkhuizen wordt gehouden.