Webinar voor ambtenaren openbare orde en veiligheid

SAMIJ en CRW hebben 9 december een webinar gehouden voor ambtenaren openbare orde en veiligheid (AOV) over incidentbestrijding op het water. In de webinar werd stilgestaan bij de groeiende risico’s op het water en de rol die de AOV’ers hier in geval van een incident in vervullen.

De dagvoorzitters, Jeroen van Opstal en Carolien van de Kroon, namen de deelnemers mee in een programma verdeeld over drie blokken.

In het eerste blok kregen de deelnemers uitleg over het werk van SAMIJ en CRW, de risico’s op het water, de rol van de bestuurders en AOV-ers bij incidentbestrijding op het water en werd ingegaan op de rol van de gemeente bij crises op het water en bij vergunningverlening. Haaye van der Straten en Pieter Ros, respectievelijk waterfunctionaris IJsselmeergebied en Waterfunctionaris Coördinatie Regeling Waddenzee, gaven hierbij uitleg en beantwoordden vragen.

In het tweede blok werd door middel van een maquette een incident in scene gezet en werd de afhandeling daarvan uitgelegd door Maurice van Ginneken van Rijkswaterstaat. Daarbij ook ingaande op de rol die de gemeente heeft bij incidentbestrijding op het water.

In het derde blok werd Bert Wassink geïnterviewd. Bert Wassink was ten tijde van de containerramp met de MS Zoë burgemeester van Terschelling. Hij vertelde wat deze ramp voor hem en voor de eilandbewoners betekende en hoe men om ging met de honderden vrijwilligers die hun hulp aanboden voor het schoonmaken van de stranden.

De live-webinar is opgenomen. Geïnteresseerden kunnen de webinar terugkijken op YouTube of hieronder.