SAMIJ en CRW lanceren e-learning

Tijdens de reguliere vergadering van het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO) en de Tactisch Overlegorgaan (TOO) van de SAMIJ presenteerde Haaye van der Straten woensdag 15 september een nieuwe e-learningmodule voor meldkamermedewerkers in het IJsselmeer- en Waddengebied.

Doelgroep

De e-learning is erop gericht om in de betrokken meldkamers het vakmanschap over de incidentbestrijding op het water op de Waddenzee en op het IJsselmeer te versterken. Waterfunctionaris Haaye van der Straten van de SAMIJ licht toe: ‘Als SAMIJ hadden we nog geen e-learning en die van de CRW moest geactualiseerd worden. Een mooi moment om hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan. De e-learning is dan ook voortgekomen uit de samenwerking binnen de expertisegroep Vakbekwaamheid, waar we als CRW en SAMIJ allebei inzitten.’

De e-learning heeft met de centralisten en calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) op de meldkamers in het IJsselmeer- en Waddengebied een specifieke doelgroep, maar is ook interessant voor andere crisisfunctionarissen. De cursus wordt aangeboden aan het Kustwachtcentrum, de Centrale Meldpost IJsselmeergebied (Rijkswaterstaat), Verkeerspost Brandaris (Waddenzee), de meldkamers Noord-Holland, Noord-Nederland, Flevoland/Gooi en Vechtstreek, de overige landmeldkamers in Nederland, CoPI-leden en andere betrokken crisisfunctionarissen.

Doel

Het doel van de e-learning is volgens Haaye van der Straten om betrokkenen bij incidentbestrijding op het water kennis te laten opdoen van de incidentbestrijdingsplannen voor het IJsselmeer- en Waddengebied. Haaye: ‘De incidentbestrijding op het water wijkt op sommige punten echt af van die op het land. Zo vraagt de incidentbestrijding op het water bijvoorbeeld meer onderlinge afstemming tussen meldkamers. Centralisten en CaCo’s moeten daarbij weten welke informatie essentieel is om uit te wisselen. De e-learning biedt handvatten om de incidentbestrijdingsplannen in de praktijk toe te passen.’

De e-learning kan in diverse formats en bestanden worden geleverd aan de betrokken partijen. Neem hiervoor contact op met Haaye van der Straten. De e-learning is hier te vinden: www.ibp-ijsselmeergebied.nl.