SAMIJ en CRW lanceren app Wijzer op het Water

Nadat SAMIJ en CRW in 2017 het boekje Wijzer op het Water actualiseerden is de informatie uit dit boekje sinds kort ook beschikbaar in een app.

Handig, omdat de app een paar waardevolle extra’s heeft. De app werd op 7 november tijdens de IJsselmeerconferentie gelanceerd.

SAMIJ en CRW ontwikkelden aan de hand van het boekje Wijzer op het Water een app met naast de info uit het boekje ook het laatste nieuws van de SAMIJ, belangrijke links en het belangrijkst: een overzicht van de aanlandingsplaatsen. Bij een incident op het water kan een OVD op een kaart zien waar hij staat en waar de dichtstbijzijnde aanlandingsplaats is. Met één druk op de knop kan er vanuit de app genavigeerd worden naar de aanlandingsplaats.

Procedures
Voor hulpverlening op oppervlaktewateren als de Waddenzee en het IJsselmeer is goede samenwerking tussen de vele land- en waterpartijen die een rol hebben bij de incidenten- en rampenbestrijding essentieel. Om de betrokken Officieren van Dienst (OvD’s) naast de lijvige incidentbestrijdingsplannen een handzaam overzicht te bieden van checklists, nuttige informatie, operationele informatiekaarten en de belangrijkste waterongevallenprocedures, heeft CRW samen met de SAMIJ (Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied) in 2017 de informatiewaaier ‘Wijzer op het water’  uitgebracht. Deze waaier op A6-formaat is de geactualiseerde opvolger van het boekje met dezelfde titel uit 2010.

Download
De app is kosteloos te downloaden in Google Play (Android) en de App Store (Apple). De app is te vinden door te zoeken op Wijzer op het Water.