SAMIJ presenteert jaarverslag 2016

De SAMIJ presenteert haar tweede jaarverslag. Jaarverslag 2016 heeft als naam ‘Nieuw elan’ gekregen en geeft informatie over activiteiten van de SAMIJ en de voortgang van de samenwerking in het IJsselmeergebied. 

Het jaarverslag is digitaal beschikbaar. Download het jaarverslag. Veel leesplezier!