Ontwikkelingen incidentbestrijding waterongevallen bij Brandweer Flevoland

Er staat veel te gebeuren voor IncidentBestrijding WaterOngevallen (IBWO) in Flevoland. Brandweer Flevoland is gestart met het implementeren van het nieuwe beleid IBWO.

Het beleid IBWO gaat over hoe, met welke middelen, door welke eenheden en voor welke taken Brandweer Flevoland incidenten op en rond het water van Flevoland aanpakt. Door het implementeren van beleid IBWO zal een efficiëntere en effectievere organisatie worden gerealiseerd. Binnen het huidige bestand van varend materiaal worden vijf vaartuigen afgestoten en twee nieuwe kleinere vaartuigen worden aangeschaft en gestationeerd op de posten Almere Veluwsekant en Lelystad. Post Zeewolde gaat op de Randmeren samen met de KNRM-post Elburg en de brandweer in Harderwijk de Search en Resque-taak (SAR) borgen. Hiervoor is het brandweervaartuig ‘Spike’ nu in Zeewolde gestationeerd.

De ‘Spike’ heeft dienst gedaan op post Lelystad en door de ingebruikname van de KNRM post Lelystad overbodig geworden. Voor brandbestrijding op het water wordt  specifiek blusmateriaal aangeschaft en gestationeerd op vijf strategische locaties. De huidige drie waterongevallenwagens (WO’s) worden vervangen. De bepakking van de nieuwe waterongevallenwagens worden daarnaast uitgebreid met uitrusting voor de oppervlakteredding. De grijpreddingstaak zal door de bestaande TS bemanningen worden geborgd. middelen hiervoor zijn reeds op de huidige tankautospuiten (TS-en) beschikbaar.

Op het gebied van vakbekwaam worden en blijven zal er dit jaar voor de eenheden bijscholing en oefeningen gaan plaatsvinden. Op dit moment zijn er volop ontwikkelingen ten behoeve van een te plaatsen botenhuis voor de ‘SPIKE’ in de gemeente Zeewolde. Hiermee zal een snellere en effectievere uitruk ten behoeve van SAR worden gerealiseerd. Brandweer Flevoland neemt hiervoor het botenhuis van de KNRM-post Lauwersoog over. Door de schippers van post Zeewolde wordt volop geoefend om de ‘SPIKE’ te leren kennen en er vakbekwaam mee te worden.

De bedoeling is medio zomer 2015 het botenhuis met boot en bemanning operationeel te hebben. Hiervoor zijn de volgende zaken gaande:
• Overdracht en verhuizing KNRM botenhuis Lauwersoog
• Bepaling van exacte locatie van het botenhuis aan het Wolderwijd in nauwe samenwerking met de gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland
• Training bemanning van de ‘Spike’
• Alarmering/opschaling en aansturing door Kustwachtcentrum

De twee nieuwe vaartuigen en drie waterongevallenwagens zullen medio december operationeel moeten zijn.