Tag Archief van: Meerjarenbeleidsplan

Onlangs is het meerjarenbeleidsplan vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is een advies aan alle SAMIJ deelnemers. De doelstellingen en activiteiten voor vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen het IJsselmeergebied voor incidentbestrijding op het water worden omschreven. Dit plan beperkt zich, net zoals het IBP, grotendeels tot de multidisciplinaire afspraken.
Ook dient het plan om de verschillende bijscholingen en oefeningen te ‘agenderen’. Voor de periode 2014-2017 is een gezamenlijke agenda opgenomen.

SAMIJ streeft naar een uniform landelijk beleid voor opleiden, trainen en oefenen voor incidentbestrijding op het water. Optreden op het IJsselmeer verschilt immers niet van optreden op de Waddenzee.  Daarom is er in SAMIJ-verband een meerjarenbeleidsprogramma opgesteld. Dit programma is voorgelegd aan de SAMIJ- deelnemers. Omdat landelijke uniformiteit wordt nagestreefd wordt het programma ook afgestemd met andere watergebieden, zoals Zeeland en de Waddenzee.

Februari 2010 is het meerjarenprogramma SAMIJ vastgesteld.

Onlangs is het programma naar alle partijen verzonden. In het meerjarenprogramma staan de activiteiten voor de periode 2010-2013 omschreven. U kunt het meerjarenplan  downloaden van deze site.