Tag Archief van: Bijscholing

De datum voor de SAMIJ netwerk- en bijscholingsdag 2017 is door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als organiserende veiligheidsregio vastgesteld. De dag vindt plaats op donderdag 16 november 2017.

Lees meer

Eind maart is SAMIJ Nieuws 11 uitgekomen. In dit magazine artikelen over IJsselmeerconferentie 2015, Bijscholingsdag 2016 en interviews met KNRM-directeur Jos Stierhout, Kustwacht-directeur Ronald Blok en de inmiddels vertrokken waterfunctionaris Han van Dijk.

Lees meer

De Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) beleefden woensdag 16 februari een primeur. Samen organiseerden zij de eerste Train de Trainerdag: een  bijscholing van trainers op gebied van incidentbestrijding op het water. De dag is een belangrijke stap in de implementatie van de incidentbestrijdingsplannen voor IJsselmeergebied en Waddenzee. 

Plaats van handeling was het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Ongeveer 50 nieuwe trainers van Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades, KLPD, waterschappen, politie, brandweer en GHOR namen hier deel aan de trainingsdag. Zij ontvingen een koffertje met daarin opleidingskaarten en ander lesmateriaal, waarmee zij binnen hun eigen organisatie dezelfde trainingen kunnen verzorgen. Het doel van de dag was de trainers zo te trainen, dat zij hulpverleners op uniforme wijze en vanuit dezelfde gedachte kunnen opleiden. Voor een goede incidentbestrijding op het water is  eenduidigheid in opleiden de komende jaren van groot belang.

Tijdens de training was bijzondere aandacht voor onderwerpen als melding en alarmering, leiding en coördinatie en informatiemanagement, nautisch verkeersmanagement, waterkwaliteit en waterkwantiteit en SAR (Search and Rescue).

Op het water kunnen zich allerlei incidenten voordoen, zoals aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. De kenmerken van het IJsselmeergebied en de Waddenzee stellen specifieke eisen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de incidentbestrijdingsplannen voor beide gebieden staat beschreven op welke manier moet worden samengewerkt in geval van een incident op het water. Om alle hulpverleners op een goede manier te laten samenwerken is oefening en training van deze incidentbestrijdingsplannen cruciaal.