Landelijke primeur voor SAMIJ

Een belangrijk moment in de incidentbestrijding op het IJsselmeer en de Randmeren: donderdag 11 februari is in Lelystad de overeenkomst SAMIJ 2010 ondertekend.

Op het water kan van alles gebeuren, zoals aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. Binnen de SAMIJ (samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied) werken hulpdiensten samen in de voorbereiding op eventuele incidenten. Met de ondertekening van de nieuwe SAMIJ-overeenkomst kent Flevoland een primeur in Nederland. Voor het eerst zijn er namelijk afspraken gemaakt tussen zeven veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigade Nederland, het Korps Landelijke Politiediensten en Waterschappen over de bestrijding van incidenten op het water. De verwachting is dat meer veiligheidsregio’s de overeenkomst in de toekomst ondertekenen.

SAMIJ-voorzitter Margreet Horselenberg toont zich verheugd over de gemaakte afspraken. ‘Het is van belang dat er in het hele IJsselmeergebied eenduidige afspraken gemaakt worden en dat duidelijk is wie waarover gaat. Vanaf 2007 is achter de schermen veel werk verzet. Het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied is samen met Waterrand en alle partijen opgesteld, de regeling is omgevormd naar de veiligheidsregio’s en er is een sterke bestuurlijke en operationele structuur neergezet. Dit zijn, samen met de waterfunctionaris de factoren voor toekomstig succes.’

Stap vooruit!
De overeenkomst is een stap vooruit voor veiligheid op het water en sinds deze winter ook op het ijs. Deze stap was nodig. Want: de water en landpartijen kunnen op het gebied van samenwerking van elkaar leren, een nog betere afstemming tussen de meldkamers kan gerealiseerd worden. In de overeenkomst zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk benoemd.

Waterfunctionaris
Om het proces van voorbereiding en implementatie van de incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied vorm te geven heeft Veiligheidsregio Flevoland een waterfunctionaris aangesteld. Dit betreft een totaal nieuwe functie in Nederland en de functie wordt per 1 januari 2010 ingevuld door Han van Dijk. Han van Dijk was al secretaris van de SAMIJ en was als adviseur crisisbeheersing werkzaam bij de gemeente Lelystad. In die functies had hij al veelvuldig contact met de partijen die samenwerken binnen de SAMIJ.