SAMIJ – Bestuurlijke IJsselmeerconferentie

woensdag 7 november 2018

 

Heeft de complexiteit van gebruik van het water uw aandacht?

Het IJsselmeergebied is een zeer geliefd gebied voor zowel recreatie- als beroepsvaart en wordt steeds drukker bevaren. In toenemende mate komen daar ook andere vormen van waterrecreatie voor. Deze complexiteit van gebruik zorgt ervoor dat daar meer incidenten plaatsvinden dan bijvoorbeeld op de Noordzee of op de Waddenzee. Wat betekent dit voor u als bestuurder? 

Al 30 jaar worden er initiatieven ontplooid om intensief samen te werken bij incidentbestrijding op het water. Maar welke zaken dienen in ieder geval op de agenda van de SAMIJ te staan? Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen en innovaties om rekening mee te houden als het gaat om veiligheid op het water?
 

Het bestuur van SAMIJ nodigt u van harte uit voor de derde Bestuurlijke IJsselmeerconferentie. Deze staat in het teken van het 30-jarig bestaan van de SAMIJ en behelst de complexiteit van gebruik van het water.

Datum Woensdag 7 november 2018, 12.00 – 17.00 uur
Locatie Gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad
Routebeschrijving en parkeren meer informatie vindt u hier

De heer H.J. (Tjibbe) Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de heer N. (Nils) Rosmuller lector Transportveiligheid en expert op het snijvlak van massatransport, veiligheid en hulpverlening geven beiden hun medewerking aan de IJsselmeerconferentie.
Mevrouw G. (Gaby) van Melick, adviseur bij Kappetijn Safety Specialists, verzorgt het dagvoorzitterschap.

Voor vragen over de conferentie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SAMIJ en vragen naar Linda Korenberg,
telefoon 0900 – 0165.

 

Hartelijke groet en graag tot woensdag 7 november! 

Ina Adema
Burgemeester van Lelystad en Voorzitter SAMIJ

Programma

Het definitieve programma wordt binnenkort vastgesteld.
U vindt hier het programma.

 

Aanmelden