Op donderdag 4 juni 2020 vindt de SAMIJ-CRW Netwerk-en scholingsdag plaats, georganiseerd door Veiligheidsregio Fryslân. 

Het thema is “Verbinding op het water”. 

Deze dag is bestemd voor iedereen die operationaale en tactisch betrokken is bij de waterhulpverlening in het IJsselmeergebied en op de Waddenzee.

Verzoek om deze dag te reserveren en collega’s van uw organisatie hiervan op de hoogte te stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Haaye van der Straten, Pieter Ros, Ron Veenstra, Yvonne de Jong en Rita Schambach